Gilde Dionysos

Het Noord-Limburgs gilde voor wijn-, bier en likeurmakers

Verreweg het grootste deel van de activiteiten richt zich op de ambachten die binnen het gilde verenigd zijn. Veel gebeurt per ambacht afzonderlijk, maar er zijn ook verschillende activiteiten die door ambachten gezamenlijk worden georganiseerd of voor alle leden bedoeld zijn. In beginsel heeft elk lid toegang tot alle activiteiten.

Elk ambacht organiseert zelf haar specifieke activiteiten. Ruim voor het einde van het lopende gildejaar moet de betreffende commissie het jaarprogramma voor het volgende jaar indienen bij de centrale programmamaker. Die maakt met alle ontvangen gegevens een ontwerp voor het volgende seizoen en legt dat aan bestuur en de verschillende commissies voor. Om verwarring zo veel mogelijk te voorkomen is het streven om wat eenmaal is vastgelegd niet meer te veranderen. Ondanks dat streven wordt er in de praktijk nog wel eens iets veranderd of toegevoegd.

Afspraak is dat alle veranderingen centraal worden doorgegeven aan de programmamaker. Dat is momenteel penningmeester Marga Witjes. Die zorgt vervolgens ervoor dat de veranderingen waar nodig gepubliceerd worden.

Behalve de specifieke activiteiten per ambacht zijn er ook algemene evenementen voor alle leden zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, het preuvenement, een fietstocht door de regio en de feestavond.
Tenzij anders aangegeven kunnen op alle activiteiten die worden gehouden zelf gemaakte dranken meegenomen worden om te gebruiken.

do 09-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
do 16-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
za 18-04-2020 (14:00)
Culinair en Kaas: Workshop Sushi
do 23-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
zo 26-04-2020 (11:00- 17:00)
Demo Wijn Maken - Aspergeweekend

Streekmuseum De Locht

Het Gilde Dionysos heeft geen eigen accommodatie. De meeste gildeactiviteiten vinden plaats in Streekmuseum De Locht te Melderslo. Daarnaast worden incidenteel ook verschillende andere ruimtes gebruikt in de regio. In de kalender staat dat meestal aangegeven.

Klik voor meer informatie over streekmuseum De Locht op de afbeelding


Federatie van Amateur Wijn/Likeurmakers en Bierbrouwers

In Nederland is het Noord-Limburgs gilde DIONYSOS lid van de FAWBG (Federatie van Amateur Wijn/Likeurmakers en Bierbrouwers Gilden)

Klik voor meer informatie over De Federatie op de afbeelding


Verbond Amateur Wijn- en Biermakers

In België is Het Noord-Limburgs gilde DIONYSOS lid van het VAW. VAW: Verbond Amateur Wijn- en Biermakers Klik voor meer informatie over het VAW op de afbeelding