Gilde Dionysos

Het Noord-Limburgs gilde voor wijn-, bier en likeurmakers

Verreweg het grootste deel van de activiteiten richt zich op de ambachten die binnen het gilde verenigd zijn. Veel gebeurt per ambacht afzonderlijk, maar er zijn ook verschillende activiteiten die door ambachten gezamenlijk worden georganiseerd of voor alle leden bedoeld zijn. In beginsel heeft elk lid toegang tot alle activiteiten.

Elk ambacht organiseert zelf haar specifieke activiteiten. Ruim voor het einde van het lopende gildejaar moet de betreffende commissie het jaarprogramma voor het volgende jaar indienen bij de centrale programmamaker. Die maakt met alle ontvangen gegevens een ontwerp voor het volgende seizoen en legt dat aan bestuur en de verschillende commissies voor. Om verwarring zo veel mogelijk te voorkomen is het streven om wat eenmaal is vastgelegd niet meer te veranderen. Ondanks dat streven wordt er in de praktijk nog wel eens iets veranderd of toegevoegd.

Afspraak is dat alle veranderingen centraal worden doorgegeven aan de programmamaker. Dat is momenteel penningmeester Marga Witjes. Die zorgt vervolgens ervoor dat de veranderingen waar nodig gepubliceerd worden.

Behalve de specifieke activiteiten per ambacht zijn er ook algemene evenementen voor alle leden zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, het preuvenement, een fietstocht door de regio en de feestavond.
Tenzij anders aangegeven kunnen op alle activiteiten die worden gehouden zelf gemaakte dranken meegenomen worden om te gebruiken.

Activiteiten van de wijngroep

Om over de benodigde kennis te beschikken biedt de wijngroep aan beginnende wijnmakers een theoriecursus wijnmaken aan. Gedurende een zestal avonden worden de basisprincipes van het wijnmaken bijgebracht. De bijeenkomsten zijn in het clublokaal in streekmuseum de Locht in Melderslo. Heb je belangstelling voor de cursus "wijn maken voor beginners", neem contact op met de cursusleider Loek Faessen via loekmh.faessen@home.nl. Voor meer informatie zie “cursus zelf wijnmaken” elders op deze website.

Lees meer...

Materialen en gereedschappen

Het gilde beschikt over enkele gereedschappen zoals o.a. een fruitschredder en een fruitpers, welke tegen een geringe vergoeding gehuurd kunnen worden door de leden. Deze apparatuur is opgeslagen op de gildezolder bij de Locht. Voor informatie over het huren moet je naar het gesloten gedeelte van deze website. Daarvoor moet je lid zijn van het gilde.

Activiteiten

Verreweg het grootste deel van de activiteiten richt zich op de ambachten die binnen het gilde verenigd zijn. Veel gebeurt per ambacht afzonderlijk, maar er zijn ook verschillende activiteiten die door ambachten gezamenlijk worden georganiseerd of voor alle leden bedoeld zijn. In beginsel heeft elk lid toegang tot alle activiteiten.

Lees meer...
do 09-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
do 16-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
za 18-04-2020 (14:00)
Culinair en Kaas: Workshop Sushi
do 23-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
zo 26-04-2020 (11:00- 17:00)
Demo Wijn Maken - Aspergeweekend

Streekmuseum De Locht

Het Gilde Dionysos heeft geen eigen accommodatie. De meeste gildeactiviteiten vinden plaats in Streekmuseum De Locht te Melderslo. Daarnaast worden incidenteel ook verschillende andere ruimtes gebruikt in de regio. In de kalender staat dat meestal aangegeven.

Klik voor meer informatie over streekmuseum De Locht op de afbeelding


Federatie van Amateur Wijn/Likeurmakers en Bierbrouwers

In Nederland is het Noord-Limburgs gilde DIONYSOS lid van de FAWBG (Federatie van Amateur Wijn/Likeurmakers en Bierbrouwers Gilden)

Klik voor meer informatie over De Federatie op de afbeelding


Verbond Amateur Wijn- en Biermakers

In België is Het Noord-Limburgs gilde DIONYSOS lid van het VAW. VAW: Verbond Amateur Wijn- en Biermakers Klik voor meer informatie over het VAW op de afbeelding