Gilde Dionysos

Het Noord-Limburgs gilde voor wijn-, bier en likeurmakers

Om over de benodigde kennis te beschikken biedt de wijngroep aan beginnende wijnmakers een theoriecursus wijnmaken aan. Gedurende een zestal avonden worden de basisprincipes van het wijnmaken bijgebracht. De bijeenkomsten zijn in het clublokaal in streekmuseum de Locht in Melderslo. Heb je belangstelling voor de cursus "wijn maken voor beginners", neem contact op met de cursusleider Loek Faessen via loekmh.faessen@home.nl. Voor meer informatie zie “cursus zelf wijnmaken” elders op deze website.

Als vervolg van de theoriecursus bestaat de mogelijkheid om volgens het aloude gilde principe de praktische opleiding voor gezel en meester te volgen. Aspirant wijnmakers maken dan hun eigen wijnen onder begeleiding van een ervaren meester en naar de eisen in het reglement van het gilde. Na de opleiding tot gezel, die ongeveer een jaar duurt, zijn cursisten in staat om zelfstandig wijnen te maken.

Gestreefd wordt om de bestaande kennis zoveel mogelijk onder de leden te spreiden. Daartoe organiseert de wijncommissie een aantal zgn. “thema avonden”. Deze avonden zijn bedoeld om praktische ervaringen uit te wisselen over het maken van wijn. Op elke bijeenkomst komt een bepaald thema aan de orde. De bedoeling is dat een lid zijn wijze van werken toelicht en zo zijn ervaringen deelt met zijn collega’s. Dit leidt meer dan eens tot interessante discussies. Het gezelligheidsaspect is niet onbelangrijk tijdens deze bijeenkomsten. 

De algemene kennis over wijnmaken en druiventeelt is voortdurend onderhevig aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De wijngroep organiseert in dit kader bijeenkomsten, de zgn, stamtoafels, waar externe deskundigen worden uitgenodigd om een bepaald onderwerp toe te lichten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bv. nieuwe gisten en hulpmaterialen bij de vinificatie, zuurmanagement, stabiliseren en bottelen, loofwandbeheer, voorkomen van ziekten in de wijngaard en bemesting. Ook worden excursies georganiseerd naar veelal professionele wijngaarden. Alle leden kunnen hier aan deelnemen.

Het beoordelen van de gemaakte wijnen vereist de noodzakelijke kennis. Daartoe organiseert de wijngroep bij voldoende belangstelling een basiscursus “proeven en verwoorden”. Leden die zich verder willen bekwamen in het beoordelen van wijnen kunnen zich aansluiten bij de groep “proeven en beoordelen voor gevorderden”. Deze groep komt een aantal malen per jaar bij elkaar om de kennis en kunde van het proeven en beoordelen te bevorderen. Deze groep keurt tevens de wijnen die worden aangeboden voor de gezel- en meesteropleiding en voor het clubkampioenschap.

Gedurende een tweetal proefavonden worden de wijnen van de oogst van het voorafgaande jaar getoetst. Een avond voor alle witte wijnen en een avond voor de rosé en rode wijnen. Deze proeverijen zijn zonder mededinging. Geproefd worden de wijnen die zich nog in de ballon of vat  bevinden zodat vóór het bottelen nog correcties in de wijn kan worden aangebracht indien dat noodzakelijk is.

Voor het maken van wijnen dient de wijnmaker te kunnen beschikken over een breed scala van gisten en hulpmaterialen. Het gilde heeft een materiaalmeester aangesteld bij wie de leden nagenoeg alle materialen en grondstoffen voor de wijnmakerij kunnen bestellen tegen concurrerende prijzen. In samenwerking met het Belgische VAW en de Brabantse wijnbouwers loopt eenmaal per jaar via onze materiaalmeester een extra programma voor inkoop van wijngisten en speciale hulpstoffen. Voor de wijngaard hebben we gezamenlijk inkoopprogramma’s voor vogelnetten en druivenstokken. In beperkte mate kunnen leden materialen bestellen voor de wijngaard, zoals  bv. bladbemesting/versterkers.

Activiteiten van de wijngroep

Om over de benodigde kennis te beschikken biedt de wijngroep aan beginnende wijnmakers een theoriecursus wijnmaken aan. Gedurende een zestal avonden worden de basisprincipes van het wijnmaken bijgebracht. De bijeenkomsten zijn in het clublokaal in streekmuseum de Locht in Melderslo. Heb je belangstelling voor de cursus "wijn maken voor beginners", neem contact op met de cursusleider Loek Faessen via loekmh.faessen@home.nl. Voor meer informatie zie “cursus zelf wijnmaken” elders op deze website.

Lees meer...

Materialen en gereedschappen

Het gilde beschikt over enkele gereedschappen zoals o.a. een fruitschredder en een fruitpers, welke tegen een geringe vergoeding gehuurd kunnen worden door de leden. Deze apparatuur is opgeslagen op de gildezolder bij de Locht. Voor informatie over het huren moet je naar het gesloten gedeelte van deze website. Daarvoor moet je lid zijn van het gilde.

Activiteiten

Verreweg het grootste deel van de activiteiten richt zich op de ambachten die binnen het gilde verenigd zijn. Veel gebeurt per ambacht afzonderlijk, maar er zijn ook verschillende activiteiten die door ambachten gezamenlijk worden georganiseerd of voor alle leden bedoeld zijn. In beginsel heeft elk lid toegang tot alle activiteiten.

Lees meer...
do 09-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
do 16-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
za 18-04-2020 (14:00)
Culinair en Kaas: Workshop Sushi
do 23-04-2020 (19:30- 22:00)
Cursus Wijn Maken
zo 26-04-2020 (11:00- 17:00)
Demo Wijn Maken - Aspergeweekend

Streekmuseum De Locht

Het Gilde Dionysos heeft geen eigen accommodatie. De meeste gildeactiviteiten vinden plaats in Streekmuseum De Locht te Melderslo. Daarnaast worden incidenteel ook verschillende andere ruimtes gebruikt in de regio. In de kalender staat dat meestal aangegeven.

Klik voor meer informatie over streekmuseum De Locht op de afbeelding


Federatie van Amateur Wijn/Likeurmakers en Bierbrouwers

In Nederland is het Noord-Limburgs gilde DIONYSOS lid van de FAWBG (Federatie van Amateur Wijn/Likeurmakers en Bierbrouwers Gilden)

Klik voor meer informatie over De Federatie op de afbeelding


Verbond Amateur Wijn- en Biermakers

In België is Het Noord-Limburgs gilde DIONYSOS lid van het VAW. VAW: Verbond Amateur Wijn- en Biermakers Klik voor meer informatie over het VAW op de afbeelding